เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,690.143,805.004,186.972,780.002,420.002,420.0024.66 %36.40 %42.20 %
ตุลาคม3,815.273,886.733,515.562,620.002,180.002,160.0031.33 %43.91 %38.56 %
พฤศจิกายน3,801.763,647.164,113.012,600.002,180.002,040.0031.61 %40.23 %50.40 %
ธันวาคม3,245.743,066.653,874.051,880.001,440.002,040.0042.08 %53.04 %47.34 %
มกราคม3,586.523,907.923,645.081,800.002,320.001,220.0049.81 %40.63 %66.53 %
กุมภาพันธ์3,456.963,481.324,740.892,080.002,420.001,620.0039.83 %30.49 %65.83 %
มีนาคม3,918.424,218.305,305.092,960.003,320.002,340.0024.46 %21.30 %55.89 %
เมษายน4,041.284,094.385,224.812,960.002,560.001,940.0026.76 %37.48 %62.87 %
พฤษภาคม4,220.393,780.115,442.832,940.002,620.002,740.0030.34 %30.69 %49.66 %
มิถุนายน3,888.774,081.534,836.252,800.002,320.002,700.0028.00 %43.16 %44.17 %
กรกฎาคม3,784.483,951.757,425.862,300.002,800.002,520.0039.23 %29.15 %66.06 %
สิงหาคม3,736.543,761.444,659.882,240.002,820.003,420.0040.05 %25.03 %26.61 %
รวม 6 เดือน21,596.3921,794.7824,075.5613,760.0012,960.0011,500.0036.29 %40.54 %52.23 %
รวม 12 เดือน45,186.2745,682.2956,970.2829,960.0029,400.0027,160.0033.70 %35.64 %52.33 %