เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,813.984,402.814,994.404,467.004,200.003,250.0023.17 %4.61 %34.93 %
ตุลาคม5,180.814,747.404,118.604,510.003,110.003,327.0012.95 %34.49 %19.22 %
พฤศจิกายน4,589.914,475.343,908.934,238.002,242.002,952.007.67 %49.90 %24.48 %
ธันวาคม4,060.123,764.253,899.853,095.001,963.002,733.0023.77 %47.85 %29.92 %
มกราคม4,598.104,669.753,319.852,866.002,608.001,763.0037.67 %44.15 %46.90 %
กุมภาพันธ์4,563.754,611.323,599.522,994.002,751.001,938.0034.40 %40.34 %46.16 %
มีนาคม4,954.795,236.405,006.074,581.003,450.002,316.007.54 %34.12 %53.74 %
เมษายน4,828.766,868.814,182.615,038.004,337.003,183.00-4.33 %36.86 %23.90 %
พฤษภาคม4,908.855,666.264,694.404,973.004,438.003,613.00-1.31 %21.68 %23.04 %
มิถุนายน4,859.855,384.394,509.094,850.003,526.003,512.000.20 %34.51 %22.11 %
กรกฎาคม4,714.552,425.064,574.394,750.003,450.004,218.00-0.75 %-42.26 %7.79 %
สิงหาคม4,808.432,263.704,441.774,291.003,350.004,134.0010.76 %-47.99 %6.93 %
รวม 6 เดือน28,806.6726,670.8723,841.1522,170.0016,874.0015,963.0023.04 %36.73 %33.04 %
รวม 12 เดือน57,881.9054,515.4951,249.4850,653.0039,425.0036,939.0012.49 %27.68 %27.92 %