เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,697.685,925.296,059.625,352.004,822.005,118.006.07 %18.62 %15.54 %
ตุลาคม5,098.455,481.765,466.714,493.004,707.004,894.0011.88 %14.13 %10.48 %
พฤศจิกายน5,338.015,493.995,585.884,261.004,984.005,139.0020.18 %9.28 %8.00 %
ธันวาคม4,960.335,187.254,962.083,978.004,971.004,980.0019.80 %4.17 %-0.36 %
มกราคม5,464.645,746.785,344.693,751.004,787.004,194.0031.36 %16.70 %21.53 %
กุมภาพันธ์5,679.435,866.385,768.423,245.004,707.004,750.0042.86 %19.76 %17.66 %
มีนาคม5,937.316,051.165,996.304,865.005,530.004,870.0018.06 %8.61 %18.78 %
เมษายน5,647.176,100.236,022.474,019.005,545.003,901.0028.83 %9.10 %35.23 %
พฤษภาคม5,761.676,002.505,994.874,611.005,009.003,989.0019.97 %16.55 %33.46 %
มิถุนายน5,429.515,788.856,162.614,261.004,924.003,887.0021.52 %14.94 %36.93 %
กรกฎาคม6,452.456,246.016,868.774,640.004,824.003,886.0028.09 %22.77 %43.43 %
สิงหาคม6,493.465,751.756,235.474,849.004,250.003,882.0025.32 %26.11 %37.74 %
รวม 6 เดือน32,238.5433,701.4533,187.4025,080.0028,978.0029,075.0022.20 %14.02 %12.39 %
รวม 12 เดือน67,960.1169,641.9570,467.8952,325.0059,060.0053,490.0023.01 %15.19 %24.09 %