เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,551.044,874.425,057.058,550.788,111.728,111.72-54.04 %-66.41 %-60.40 %
ตุลาคม5,032.444,940.054,742.687,777.769,087.328,537.08-54.55 %-83.95 %-80.01 %
พฤศจิกายน5,128.114,830.154,580.127,889.128,516.209,291.28-53.84 %-76.31 %-102.86 %
ธันวาคม4,132.974,209.414,198.457,055.686,962.409,516.48-70.72 %-65.40 %-126.67 %
มกราคม4,700.774,495.424,165.166,219.447,636.368,243.68-32.31 %-69.87 %-97.92 %
กุมภาพันธ์4,593.164,437.584,260.516,645.447,537.848,447.52-44.68 %-69.86 %-98.27 %
มีนาคม5,403.945,259.465,231.379,812.6011,766.7610,968.72-81.58 %-123.73 %-109.67 %
เมษายน5,381.845,234.804,864.949,344.5711,252.4410,273.08-73.63 %-114.95 %-111.17 %
พฤษภาคม5,248.944,748.565,407.7110,162.5255,231.1812,019.48-93.61 %-1,063.11 %-122.27 %
มิถุนายน5,252.695,366.644,964.599,281.5210,990.4011,344.00-76.70 %-104.79 %-128.50 %
กรกฎาคม4,587.964,944.287,671.5210,343.6811,532.08-67.21 %-133.24 %
สิงหาคม4,918.045,092.697,729.5622,073.8611,267.60-348.83 %-121.25 %
รวม 6 เดือน29,138.4927,787.0327,003.9744,138.2247,851.8452,147.76-51.48 %-72.21 %-93.11 %
รวม 12 เดือน57,509.5598,140.51169,510.16119,552.72-107.88 %