เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,029.644,911.205,075.448,793.427,619.409,641.04-74.83 %-55.14 %-89.95 %
ตุลาคม4,572.644,941.504,762.148,016.188,253.849,017.82-75.31 %-67.03 %-89.36 %
พฤศจิกายน5,136.885,090.835,055.458,395.628,364.009,193.26-63.44 %-64.30 %-81.85 %
ธันวาคม4,705.134,795.154,771.197,007.407,826.468,049.84-48.93 %-63.22 %-68.72 %
มกราคม5,076.745,247.974,752.558,392.568,664.909,202.44-65.31 %-65.11 %-93.63 %
กุมภาพันธ์4,929.404,857.664,749.967,357.268,737.329,702.24-49.25 %-79.87 %-104.26 %
มีนาคม5,425.685,499.464,873.239,815.4611,420.9410,247.94-80.91 %-107.67 %-110.29 %
เมษายน5,467.445,487.173,786.728,158.9810,751.8210,656.96-49.23 %-95.94 %-181.43 %
พฤษภาคม5,438.545,144.173,936.758,497.629,694.089,424.80-56.25 %-88.45 %-139.41 %
มิถุนายน5,246.465,168.814,340.548,956.6210,420.329,832.80-70.72 %-101.60 %-126.53 %
กรกฎาคม5,443.594,978.404,217.059,143.289,613.5010,971.12-67.96 %-93.10 %-160.16 %
สิงหาคม5,275.295,091.774,520.738,366.0410,031.7010,381.56-58.59 %-97.02 %-129.64 %
รวม 6 เดือน29,450.4329,844.3129,166.7347,962.4449,465.9254,806.64-62.86 %-65.75 %-87.91 %
รวม 12 เดือน61,747.4361,214.0954,841.75100,900.44111,398.28116,321.82-63.41 %-81.98 %-112.10 %