เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,672.2527,048.6027,256.969,772.0011,795.3127,788.0063.36 %56.39 %-1.95 %
ตุลาคม26,524.9127,110.4526,643.748,430.0011,655.4528,065.0168.22 %57.01 %-5.33 %
พฤศจิกายน26,306.0226,504.3325,931.8111,166.0010,980.4625,038.0057.55 %58.57 %3.45 %
ธันวาคม26,175.2326,097.6724,438.7811,296.009,659.1221,685.0056.84 %62.99 %11.27 %
มกราคม26,120.2526,763.8623,910.6410,872.0012,043.5920,548.9958.38 %55.00 %14.06 %
กุมภาพันธ์27,000.0727,843.6525,072.951,927.0010,910.9117,859.0092.86 %60.81 %28.77 %
มีนาคม28,405.2829,719.0626,236.712,581.0015,326.6218,813.0090.91 %48.43 %28.30 %
เมษายน29,998.5930,478.8025,944.443,725.0010,176.7518,868.0087.58 %66.61 %27.28 %
พฤษภาคม28,641.5130,273.9326,031.372,647.0012,385.6518,635.0090.76 %59.09 %28.41 %
มิถุนายน28,473.3928,578.3626,332.0312,092.8012,556.3418,980.0057.53 %56.06 %27.92 %
กรกฎาคม28,663.3527,966.8525,875.353,540.0027,180.0020,282.0087.65 %2.81 %21.62 %
สิงหาคม27,441.3227,770.0225,471.5619,559.4730,141.0020,626.0128.72 %-8.54 %19.02 %
รวม 6 เดือน158,798.73161,368.56153,254.8853,463.0067,044.84140,984.0066.33 %58.45 %8.01 %
รวม 12 เดือน330,422.17336,155.58309,146.3497,608.27174,811.20257,188.0170.46 %48.00 %16.81 %