เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,654.958,527.218,850.7213,134.0013,560.0013,332.00-51.75 %-59.02 %-50.63 %
ตุลาคม8,587.428,618.328,430.4713,518.0013,038.0012,954.00-57.42 %-51.28 %-53.66 %
พฤศจิกายน8,527.998,577.128,481.8613,452.0013,104.0011,640.00-57.74 %-52.78 %-37.23 %
ธันวาคม8,424.928,736.258,012.2613,896.0012,522.0011,472.00-64.94 %-43.33 %-43.18 %
มกราคม8,235.999,185.178,059.5013,992.0014,304.0011,508.00-69.89 %-55.73 %-42.79 %
กุมภาพันธ์8,349.849,381.518,492.7212,516.0012,840.0010,866.00-49.90 %-36.86 %-27.94 %
มีนาคม8,763.5810,027.028,948.8414,052.0015,582.0013,272.00-60.35 %-55.40 %-48.31 %
เมษายน9,315.8110,089.138,832.3015,156.0014,700.0010,956.00-62.69 %-45.70 %-24.04 %
พฤษภาคม8,919.9610,121.489,028.309,092.4113,464.0012,444.00-1.93 %-33.02 %-37.83 %
มิถุนายน8,825.739,605.329,156.5110,607.8113,596.0011,682.00-20.19 %-41.55 %-27.58 %
กรกฎาคม9,026.039,596.228,994.1614,742.0013,392.0011,394.00-63.33 %-39.55 %-26.68 %
สิงหาคม8,857.059,350.308,864.2814,730.0013,656.0011,520.00-66.31 %-46.05 %-29.96 %
รวม 6 เดือน50,781.1153,025.5850,327.5380,508.0079,368.0071,772.00-58.54 %-49.68 %-42.61 %
รวม 12 เดือน104,489.27111,815.05104,151.92158,888.22163,758.00143,040.00-52.06 %-46.45 %-37.34 %