เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สพ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,079.4926,002.4726,175.236,797.009,593.008,037.0073.94 %63.11 %69.30 %
ตุลาคม26,305.2526,733.0124,494.186,856.008,012.007,669.0073.94 %70.03 %68.69 %
พฤศจิกายน25,344.9525,230.1124,597.256,058.003,465.006,955.0076.10 %86.27 %71.72 %
ธันวาคม24,429.9722,413.0622,532.515,597.005,333.005,170.0077.09 %76.21 %77.06 %
มกราคม23,842.5624,361.8621,287.725,184.006,338.004,436.0078.26 %73.98 %79.16 %
กุมภาพันธ์25,121.4725,222.6723,364.345,532.006,192.005,543.0077.98 %75.45 %76.28 %
มีนาคม26,550.1427,880.0026,728.638,433.008,648.007,905.0068.24 %68.98 %70.42 %
เมษายน29,122.7928,432.9925,843.439,642.009,188.007,738.0066.89 %67.69 %70.06 %
พฤษภาคม28,692.4228,682.7727,718.085,386.009,596.009,036.0081.23 %66.54 %67.40 %
มิถุนายน27,195.4827,463.3626,677.289,113.008,610.007,784.0066.49 %68.65 %70.82 %
กรกฎาคม26,599.2127,225.8625,884.897,947.008,830.007,885.0070.12 %67.57 %69.54 %
สิงหาคม25,567.9226,031.6126,059.858,083.008,611.008,668.0068.39 %66.92 %66.74 %
รวม 6 เดือน151,123.69149,963.18142,451.2336,024.0038,933.0037,810.0076.16 %74.04 %73.46 %
รวม 12 เดือน314,851.65315,679.77301,363.3984,628.0092,416.0086,826.0073.12 %70.72 %71.19 %