เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สพ. สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,330.2510,850.0611,116.442,422.002,446.003,077.0078.62 %77.46 %72.32 %
ตุลาคม11,490.5911,578.2410,416.682,800.002,623.002,591.0075.63 %77.35 %75.13 %
พฤศจิกายน11,402.7210,849.4410,689.012,615.002,391.002,099.0077.07 %77.96 %80.36 %
ธันวาคม11,322.9210,618.6410,184.992,458.001,958.002,156.0078.29 %81.56 %78.83 %
มกราคม10,963.8511,474.049,834.902,226.002,151.001,591.0079.70 %81.25 %83.82 %
กุมภาพันธ์12,090.8710,905.7710,846.652,164.002,071.001,727.0082.10 %81.01 %84.08 %
มีนาคม12,294.5312,295.0811,680.252,678.003,027.002,479.0078.22 %75.38 %78.78 %
เมษายน12,577.5111,935.2011,282.452,649.003,458.002,472.0078.94 %71.03 %78.09 %
พฤษภาคม12,298.3512,455.4111,513.033,501.003,173.002,659.0071.53 %74.53 %76.90 %
มิถุนายน11,879.9011,353.0911,321.872,820.003,326.002,914.0076.26 %70.70 %74.26 %
กรกฎาคม11,620.5011,648.7611,048.543,014.003,282.003,067.0074.06 %71.83 %72.24 %
สิงหาคม11,515.0111,508.6411,201.742,638.002,970.002,662.0077.09 %74.19 %76.24 %
รวม 6 เดือน68,601.2066,276.1963,088.6714,685.0013,640.0013,241.0078.59 %79.42 %79.01 %
รวม 12 เดือน140,787.00137,472.37131,136.5531,985.0032,876.0029,494.0077.28 %76.09 %77.51 %