เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,646.63151,324.599,594.183,861.235,916.005,443.00-134.49 %96.09 %43.27 %
ตุลาคม1,631.48154,070.508,386.906,034.325,663.046,976.80-269.87 %96.32 %16.81 %
พฤศจิกายน1,576.23140,907.318,424.714,430.884,692.004,724.64-181.11 %96.67 %43.92 %
ธันวาคม1,417.55128,293.187,492.794,361.524,104.483,182.40-207.68 %96.80 %57.53 %
มกราคม1,400.15138,159.566,952.294,135.004,390.082,554.08-195.33 %96.82 %63.26 %
กุมภาพันธ์1,629.13141,440.808,230.394,451.283,941.282,431.68-173.23 %97.21 %70.45 %
มีนาคม1,746.06161,197.089,633.216,066.965,034.722,345.83-247.47 %96.88 %75.65 %
เมษายน1,833.07158,997.819,825.496,338.695,108.162,325.83-245.80 %96.79 %76.33 %
พฤษภาคม1,719.59174,349.3310,091.046,152.735,356.142,300.00-257.80 %96.93 %77.21 %
มิถุนายน1,738.05165,577.059,697.606,168.965,235.002,300.00-254.94 %96.84 %76.28 %
กรกฎาคม1,645.97161,774.899,560.376,144.005,916.002,202.22-273.28 %96.34 %76.97 %
สิงหาคม1,590.66151,873.239,645.746,010.005,597.003,720.96-277.83 %96.31 %61.42 %
รวม 6 เดือน9,301.17854,195.9449,081.2627,274.2328,706.8825,312.60-193.23 %96.64 %48.43 %
รวม 12 เดือน19,574.571,827,965.33107,534.7164,155.5760,953.9040,507.44-227.75 %96.67 %62.33 %