เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,792.654,304.684,367.402,170.001,850.003,002.0022.30 %57.02 %31.26 %
ตุลาคม2,773.794,320.804,270.712,561.00909.713,621.507.67 %78.95 %15.20 %
พฤศจิกายน2,734.274,256.314,286.832,761.001,504.173,478.43-0.98 %64.66 %18.86 %
ธันวาคม2,706.794,170.644,125.672,682.002,439.513,071.180.92 %41.51 %25.56 %
มกราคม2,702.094,288.564,109.552,461.002,405.112,962.578.92 %43.92 %27.91 %
กุมภาพันธ์2,781.414,333.424,286.832,645.002,405.002,838.264.90 %44.50 %33.79 %
มีนาคม2,929.854,596.124,496.332,688.002,662.003,131.838.25 %42.08 %30.35 %
เมษายน3,081.274,714.334,451.582,874.002,383.992,680.296.73 %49.43 %39.79 %
พฤษภาคม2,936.514,683.834,490.891,715.552,775.003,065.8541.58 %40.75 %31.73 %
มิถุนายน2,907.324,412.074,507.991,930.062,766.993,748.9633.61 %37.29 %16.84 %
กรกฎาคม2,907.324,413.974,428.061,900.002,572.003,714.6334.65 %41.73 %16.11 %
สิงหาคม2,812.434,447.984,364.121,800.003,274.503,011.8236.00 %26.38 %30.99 %
รวม 6 เดือน16,491.0025,674.4125,446.9915,280.0011,513.5018,973.947.34 %55.16 %25.44 %
รวม 12 เดือน34,065.7052,942.7152,185.9628,187.6127,947.9838,327.3217.26 %47.21 %26.56 %