เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,697.156,655.676,917.974,726.346,054.286,054.2817.04 %9.04 %12.48 %
ตุลาคม5,705.336,794.816,682.345,280.066,046.844,697.657.45 %11.01 %29.70 %
พฤศจิกายน5,539.656,331.006,552.304,865.164,835.844,186.5012.18 %23.62 %36.11 %
ธันวาคม5,317.265,660.845,999.713,809.823,930.223,848.7328.35 %30.57 %35.85 %
มกราคม5,226.846,195.885,762.313,342.604,420.243,176.4336.05 %28.66 %44.88 %
กุมภาพันธ์5,555.566,337.256,271.183,609.484,076.523,423.8935.03 %35.67 %45.40 %
มีนาคม6,155.787,251.947,236.725,316.885,799.985,127.2513.63 %20.02 %29.15 %
เมษายน6,813.507,342.286,802.415,678.624,670.424,352.2816.66 %36.39 %36.02 %
พฤษภาคม6,791.607,648.329,467.227,626.505,746.316,229.06-12.29 %24.87 %34.20 %
มิถุนายน6,251.087,338.829,107.995,488.065,746.316,945.3512.21 %21.70 %23.74 %
กรกฎาคม6,337.237,308.6210,957.225,794.005,295.646,103.258.57 %27.54 %44.30 %
สิงหาคม6,217.077,416.0111,065.715,151.084,692.955,488.4017.15 %36.72 %50.40 %
รวม 6 เดือน33,041.7937,975.4538,185.8125,633.4629,363.9425,387.4822.42 %22.68 %33.52 %
รวม 12 เดือน71,608.0582,281.4492,823.0860,688.6061,315.5559,633.0715.25 %25.48 %35.76 %