เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน77,925.7877,996.0979,261.235,145.475,291.4912,388.3093.40 %93.22 %84.37 %
ตุลาคม78,267.2179,638.1174,334.525,447.535,357.4310,586.4893.04 %93.27 %85.76 %
พฤศจิกายน75,804.2674,696.6975,008.505,865.535,097.556,637.0092.26 %93.18 %91.15 %
ธันวาคม73,020.6266,763.8368,837.905,747.314,474.144,394.6592.13 %93.30 %93.62 %
มกราคม71,411.8172,796.3565,175.054,915.795,310.314,422.0093.12 %92.71 %93.22 %
กุมภาพันธ์75,214.8175,259.3871,557.374,800.005,299.484,800.0093.62 %92.96 %93.29 %
มีนาคม80,167.2982,874.5382,018.397,205.765,392.776,616.8591.01 %93.49 %91.93 %
เมษายน87,796.2085,062.6479,784.696,331.055,867.265,513.0092.79 %93.10 %93.09 %
พฤษภาคม86,444.4786,156.6984,726.694,307.505,749.116,454.1295.02 %93.33 %92.38 %
มิถุนายน82,067.5482,340.9581,429.744,206.696,975.806,598.8894.87 %91.53 %91.90 %
กรกฎาคม79,893.6881,793.8479,247.874,100.526,845.226,401.2294.87 %91.63 %91.92 %
สิงหาคม78,237.5879,796.305,047.696,341.236,545.3091.89 %91.80 %
รวม 6 เดือน451,644.49447,150.45434,174.5731,921.6330,830.4043,228.4392.93 %93.11 %90.04 %
รวม 12 เดือน943,616.69921,178.2463,120.8468,001.7981,357.8092.79 %91.17 %