เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,036.0931,704.835,348.2219,862.0014,041.9016,107.3233.87 %55.71 %-201.17 %
ตุลาคม29,453.0532,359.474,685.0723,526.0014,064.0117,478.6820.12 %56.54 %-273.07 %
พฤศจิกายน28,449.6829,522.254,677.3521,378.0013,715.0014,032.4824.86 %53.54 %-200.01 %
ธันวาคม26,617.7026,947.044,183.1023,623.0014,041.909,738.8411.25 %47.89 %-132.81 %
มกราคม27,238.3029,019.883,885.6323,165.3913,715.0011,591.4414.95 %52.74 %-198.32 %
กุมภาพันธ์31,722.1829,710.834,620.4626,561.6014,041.4010,161.1616.27 %52.74 %-119.92 %
มีนาคม33,879.0433,772.535,440.2125,917.2414,230.1110,161.1623.50 %57.86 %-86.78 %
เมษายน35,477.0833,395.905,502.9027,798.401,491.3713,878.5221.64 %95.53 %-152.20 %
พฤษภาคม34,317.1736,529.475,658.117,768.241,413.828,020.7277.36 %96.13 %-41.76 %
มิถุนายน34,691.5134,777.805,428.5415,160.801,400.018,020.7256.30 %95.97 %-47.75 %
กรกฎาคม32,935.2733,971.695,341.7014,041.9012,962.768,005.0057.37 %61.84 %-49.86 %
สิงหาคม31,589.9531,898.845,397.5414,064.0116,042.5610,563.2855.48 %49.71 %-95.71 %
รวม 6 เดือน173,517.00179,264.3027,399.83138,115.9983,619.2179,109.9220.40 %53.35 %-188.72 %
รวม 12 เดือน376,407.02383,610.5360,168.83242,866.58131,159.84137,759.3235.48 %65.81 %-128.95 %