เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สอนคนตาบอดภาคใต้
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,768.8111,595.1111,774.425,074.0038,415.885,262.5256.89 %-231.31 %55.31 %
ตุลาคม11,683.8911,640.4611,515.634,179.959,042.069,825.8664.22 %22.32 %14.67 %
พฤศจิกายน11,508.2511,464.8211,519.005,942.655,650.899,803.0848.36 %50.71 %14.90 %
ธันวาคม11,423.2811,249.5411,124.538,984.942,745.846,178.8621.35 %75.59 %44.46 %
มกราคม11,336.4111,553.5911,081.838,877.948,492.137,869.7321.69 %26.50 %28.99 %
กุมภาพันธ์11,678.1011,680.0311,554.079,010.228,926.914,126.8422.85 %23.57 %64.28 %
มีนาคม12,291.9712,422.2812,124.838,865.058,335.793,414.6827.88 %32.90 %71.84 %
เมษายน12,886.2712,724.2211,952.313,363.743,064.416,953.7473.90 %75.92 %41.82 %
พฤษภาคม12,321.9912,726.3212,094.402,224.202,127.283,792.3881.95 %83.28 %68.64 %
มิถุนายน12,189.8611,985.9512,253.155,106.082,628.695,142.9558.11 %78.07 %58.03 %
กรกฎาคม12,186.0211,901.0612,037.914,462.232,827.536,714.4163.38 %76.24 %44.22 %
สิงหาคม11,795.7211,987.9311,864.084,210.424,869.972,395.6964.31 %59.38 %79.81 %
รวม 6 เดือน69,398.7469,183.5568,569.4842,069.7073,273.7143,066.8939.38 %-5.91 %37.19 %
รวม 12 เดือน143,070.57142,931.31140,896.1670,301.4297,127.3871,480.7450.86 %32.05 %49.27 %