เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ พิษณุโลกปัญญานุกูล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,652.1430,741.9130,061.5423,676.9523,612.9923,255.0222.76 %23.19 %22.64 %
ตุลาคม30,606.3231,399.3029,963.1016,071.4812,840.2925,413.8347.49 %59.11 %15.18 %
พฤศจิกายน29,868.0129,447.5229,987.8721,285.8419,660.0518,683.2628.73 %33.24 %37.70 %
ธันวาคม28,789.9726,327.9342,880.8719,050.0017,668.1519,055.4933.83 %32.89 %55.56 %
มกราคม28,141.4628,701.7645,952.6818,015.2417,112.8713,951.5635.98 %40.38 %69.64 %
กุมภาพันธ์29,621.9929,670.6747,377.2917,700.9217,651.1519,495.3040.24 %40.51 %58.85 %
มีนาคม31,591.7532,543.1553,762.8215,462.3417,967.0125,784.2551.06 %44.79 %52.04 %
เมษายน34,261.3833,239.0454,001.4410,711.7711,021.8416,833.9968.74 %66.84 %68.83 %
พฤษภาคม33,895.9533,666.5557,568.9418,341.2912,967.7016,687.5945.89 %61.48 %71.01 %
มิถุนายน32,339.4132,170.2654,719.4521,745.5114,904.4220,051.3732.76 %53.67 %63.36 %
กรกฎาคม31,487.3932,281.9353,852.9122,592.3621,214.2822,354.0128.25 %34.28 %58.49 %
สิงหาคม30,193.3930,877.5253,624.2021,783.3623,255.0222,265.0027.85 %24.69 %58.48 %
รวม 6 เดือน177,679.89176,289.09226,223.35115,800.43108,545.50119,854.4634.83 %38.43 %47.02 %
รวม 12 เดือน371,449.16371,067.54553,753.11226,437.06209,875.77243,830.6739.04 %43.44 %55.97 %