เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,578.013,578.013,528.635,239.644,003.32-46.44 %-13.45 %
ตุลาคม3,534.473,534.473,465.824,702.683,773.962,915.12-33.05 %-6.78 %15.89 %
พฤศจิกายน3,531.463,531.463,600.433,460.163,488.802,641.202.02 %1.21 %26.64 %
ธันวาคม3,405.803,405.803,325.353,265.773,773.964,010.284.11 %-10.81 %-20.60 %
มกราคม3,606.583,606.584,711.133,394.363,921.002,064.805.88 %-8.72 %56.17 %
กุมภาพันธ์3,288.093,288.093,170.694,216.244,618.243,424.44-28.23 %-40.45 %-8.00 %
มีนาคม3,657.033,778.924,536.354,748.665,688.683,235.84-29.85 %-50.54 %28.67 %
เมษายน3,453.493,723.943,591.014,968.885,219.484,690.56-43.88 %-40.16 %-30.62 %
พฤษภาคม3,621.053,339.203,629.295,630.443,820.323,023.92-55.49 %-14.41 %16.68 %
มิถุนายน3,546.373,605.523,760.313,854.083,150.564,407.84-8.68 %12.62 %-17.22 %
กรกฎาคม3,641.313,284.613,582.473,773.964,080.123,114.12-3.64 %-24.22 %13.07 %
สิงหาคม3,721.933,639.095,056.321.003,841.28-35.85 %-5.56 %
รวม 6 เดือน20,944.4120,944.4121,802.0524,278.8519,059.16-15.92 %12.58 %
รวม 12 เดือน42,585.5944,540.5752,311.1941,372.72-22.84 %7.11 %