เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,398.009,759.0510,644.389,576.8010,423.0013,797.537.90 %-6.80 %-29.62 %
ตุลาคม10,551.3310,021.839,412.179,693.9411,073.0010,728.438.13 %-10.49 %-13.98 %
พฤศจิกายน10,031.858,989.239,350.808,723.157,487.177,280.1613.05 %16.71 %22.14 %
ธันวาคม9,458.528,316.938,403.738,892.246,122.927,743.085.99 %26.38 %7.86 %
มกราคม9,119.378,986.998,463.0010,053.676,056.677.20 %-11.87 %
กุมภาพันธ์10,589.359,019.797,342.139,658.759,940.8730.66 %-7.08 %
มีนาคม11,340.6810,484.8217,002.0216,416.416,106.36-49.92 %-56.57 %
เมษายน11,814.0510,143.4911,463.4015,777.0410,310.792.97 %-55.54 %
พฤษภาคม11,229.6311,340.7310,651.3223,499.6610,300.795.15 %-107.21 %
มิถุนายน11,291.3110,741.3311,382.5323,000.0010,300.79-0.81 %-114.13 %
กรกฎาคม10,777.4310,521.4711,100.0022,800.0011,640.30-2.99 %-116.70 %
สิงหาคม10,362.929,879.1710,515.0018,484.7611,355.56-1.47 %-87.11 %
รวม 6 เดือน60,148.4255,093.8252,691.2654,818.5155,546.7412.40 %0.50 %
รวม 12 เดือน126,964.44118,204.83124,805.53174,796.38115,561.331.70 %-47.88 %