เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,715.9810,686.2611,052.962,012.502,093.002,295.0081.22 %80.41 %79.24 %
ตุลาคม10,579.9610,904.0510,121.441,737.501,863.502,300.0083.58 %82.91 %77.28 %
พฤศจิกายน8,900.979,409.1411,383.762,016.002,104.501,863.5077.35 %77.63 %83.63 %
ธันวาคม9,024.969,199.068,845.251,845.001,585.502,300.0079.56 %82.76 %74.00 %
มกราคม9,134.1310,550.128,760.561,845.001,585.501,863.5079.80 %84.97 %78.73 %
กุมภาพันธ์12,456.849,484.949,121.522,212.001,863.502,300.0082.24 %80.35 %74.78 %
มีนาคม14,103.429,434.6211,539.773,793.502,104.501,899.5073.10 %77.69 %83.54 %
เมษายน11,754.608,343.9411,057.742,464.002,104.5020,346.2279.04 %74.78 %-84.00 %
พฤษภาคม12,185.0212,637.1410,504.552,623.502,202.0014,327.6478.47 %82.58 %-36.39 %
มิถุนายน12,785.6411,385.5711,003.60661.502,308.0015,288.3394.83 %79.73 %-38.94 %
กรกฎาคม10,430.2312,977.5412,625.615,075.502,300.0014,327.6451.34 %82.28 %-13.48 %
สิงหาคม12,189.5310,621.6911,549.095,050.002,308.0020,346.2258.57 %78.27 %-76.17 %
รวม 6 เดือน60,812.8460,233.5759,285.4911,668.0011,095.5012,922.0080.81 %81.58 %78.20 %
รวม 12 เดือน134,261.28125,634.07127,565.8531,336.0024,422.5099,457.5576.66 %80.56 %22.03 %