เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,321.596,743.426,813.906,319.576,408.075,909.2313.69 %4.97 %13.28 %
ตุลาคม7,321.597,574.776,484.965,998.326,590.635,550.7618.07 %12.99 %14.41 %
พฤศจิกายน6,167.016,414.475,918.555,576.145,665.714,258.459.58 %11.67 %28.05 %
ธันวาคม5,660.295,294.415,358.984,887.594,241.763,906.8213.65 %19.88 %27.10 %
มกราคม5,552.685,638.765,122.243,851.954,241.763,330.1630.63 %24.77 %34.99 %
กุมภาพันธ์5,918.555,832.465,617.243,429.644,614.963,622.0042.05 %20.87 %35.52 %
มีนาคม6,978.388,567.607,833.295,411.667,505.006,243.3822.45 %12.40 %20.30 %
เมษายน7,059.227,424.816,284.425,083.186,674.664,678.0027.99 %10.10 %25.56 %
พฤษภาคม8,376.198,298.636,757.916,347.087,276.344,852.6224.22 %12.32 %28.19 %
มิถุนายน7,025.378,639.748,372.675,395.777,686.317,222.0323.20 %11.04 %13.74 %
กรกฎาคม6,907.898,513.166,198.345,947.487,284.006,137.6913.90 %14.44 %0.98 %
สิงหาคม6,026.166,112.256,284.424,917.425,389.605,618.3618.40 %11.82 %10.60 %
รวม 6 เดือน37,941.7137,498.2935,315.8730,063.2131,762.8926,577.4220.76 %15.30 %24.74 %
รวม 12 เดือน80,314.9285,054.4877,046.9263,165.8073,578.8061,329.5021.35 %13.49 %20.40 %