เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,411.8316,212.0211,803.262,860.003,525.003,422.0078.68 %78.26 %71.01 %
ตุลาคม9,521.1916,201.9610,575.953,485.003,747.003,177.0063.40 %76.87 %69.96 %
พฤศจิกายน9,276.8515,421.1910,871.212,837.003,885.002,312.0069.42 %74.81 %78.73 %
ธันวาคม9,038.2612,723.979,546.803,190.002,862.002,757.0064.71 %77.51 %71.12 %
มกราคม10,489.5314,487.769,327.352,594.002,786.002,726.0075.27 %80.77 %70.77 %
กุมภาพันธ์9,730.5414,656.7010,583.412,752.002,786.002,629.0071.72 %80.99 %75.16 %
มีนาคม12,219.8014,943.7611,412.163,443.004,241.004,230.0071.82 %71.62 %62.93 %
เมษายน12,156.3012,094.868,073.224,545.004,243.003,472.0062.61 %64.92 %56.99 %
พฤษภาคม15,533.8914,250.059,162.595,453.005,667.004,046.0064.90 %60.23 %55.84 %
มิถุนายน16,520.6514,629.639,760.563,433.004,484.004,246.0079.22 %69.35 %56.50 %
กรกฎาคม16,244.3816,387.389,089.983,619.003,934.003,908.0077.72 %75.99 %57.01 %
สิงหาคม15,816.6115,698.079,564.043,505.003,874.003,200.0077.84 %75.32 %66.54 %
รวม 6 เดือน61,468.2089,703.6062,707.9817,718.0019,591.0017,023.0071.18 %78.16 %72.85 %
รวม 12 เดือน149,959.83177,707.35119,770.5341,716.0046,034.0040,125.0072.18 %74.10 %66.50 %