เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,993.154,008.484,064.742,743.006,409.003,482.9431.31 %-59.89 %14.31 %
ตุลาคม4,021.284,092.873,811.573,024.005,352.002,858.1624.80 %-30.76 %25.01 %
พฤศจิกายน3,894.733,839.703,853.772,958.004,842.002,971.8824.05 %-26.10 %22.88 %
ธันวาคม3,754.133,431.823,530.282,512.003,340.002,305.8433.09 %2.68 %34.68 %
มกราคม3,669.773,741.253,347.432,130.002,859.002,111.5641.96 %23.58 %36.92 %
กุมภาพันธ์3,866.613,867.833,670.932,345.002,523.002,856.0039.35 %34.77 %22.20 %
มีนาคม4,119.704,261.654,205.393,227.003,452.003,928.0021.67 %19.00 %6.60 %
เมษายน4,513.394,374.174,092.873,826.003,681.003,031.0015.23 %15.85 %25.94 %
พฤษภาคม4,443.094,430.434,346.044,143.004,111.003,841.006.75 %7.21 %11.62 %
มิถุนายน4,218.124,233.524,177.264,297.003,488.004,790.00-1.87 %17.61 %-14.67 %
กรกฎาคม4,105.644,205.394,064.742,978.003,797.004,110.5427.47 %9.71 %-1.13 %
สิงหาคม3,936.914,022.554,092.876,875.003,591.004,170.72-74.63 %10.73 %-1.90 %
รวม 6 เดือน23,199.6722,981.9522,278.7215,712.0025,325.0016,586.3832.27 %-10.20 %25.55 %
รวม 12 เดือน48,536.5248,509.6647,257.8941,058.0047,445.0040,457.6415.41 %2.19 %14.39 %