เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,311.1611,151.2911,049.4816,677.0041,496.1311,096.10-47.44 %-272.12 %-0.42 %
ตุลาคม11,471.0411,550.9810,354.0616,300.3418,950.2713,204.17-42.10 %-64.06 %-27.53 %
พฤศจิกายน11,431.0711,151.2910,624.5016,108.758,830.0012,972.57-40.92 %20.82 %-22.10 %
ธันวาคม11,351.1310,551.7610,122.2513,468.6511,833.8314,535.25-18.65 %-12.15 %-43.60 %
มกราคม10,972.2911,390.919,774.5412,796.6711,928.743,370.58-16.63 %-4.72 %65.52 %
กุมภาพันธ์11,696.0211,459.9110,779.0412,090.4714,302.4613,118.58-3.37 %-24.80 %-21.70 %
มีนาคม12,129.2612,209.6311,706.2712,490.0010,374.0017,977.57-2.97 %15.03 %-53.57 %
เมษายน12,405.8312,210.3111,358.5619,669.4515,747.4721,020.20-58.55 %-28.97 %-85.06 %
พฤษภาคม12,009.4612,430.4311,590.3723,020.3221,790.0721,815.20-91.68 %-75.30 %-88.22 %
มิถุนายน11,546.4011,656.5811,397.1919,762.8620,090.9921,258.09-71.16 %-72.36 %-86.52 %
กรกฎาคม11,540.0611,656.7011,126.7513,459.0012,399.0023,093.08-16.63 %-6.37 %-107.55 %
สิงหาคม11,381.4311,456.9811,281.2917,352.9711,326.0017,918.09-52.47 %1.14 %-58.83 %
รวม 6 เดือน68,232.7167,256.1462,703.8787,441.88107,341.4368,297.25-28.15 %-59.60 %-8.92 %
รวม 12 เดือน139,245.15138,876.77131,164.30193,196.48199,068.96191,379.48-38.75 %-43.34 %-45.91 %