เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน16,215.8113,205.1313,184.316,073.508,558.771.0062.55 %35.19 %99.99 %
ตุลาคม12,382.5213,635.9512,354.536,153.009,916.455,920.5150.31 %27.28 %52.08 %
พฤศจิกายน12,309.8812,912.4312,677.236,275.009,789.005,259.9949.02 %24.19 %58.51 %
ธันวาคม18,162.5612,344.1712,077.947,054.017,075.495,064.0061.16 %42.68 %58.07 %
มกราคม14,090.0815,502.8911,663.057,763.017,482.515,117.4944.90 %51.73 %56.12 %
กุมภาพันธ์14,384.0615,508.5712,861.627,947.997,610.004,860.8344.74 %50.93 %62.21 %
มีนาคม18,793.2115,770.6212,706.009,693.007,271.006,367.9948.42 %53.90 %49.88 %
เมษายน17,892.2114,015.2012,328.609,221.504,952.506,005.5148.46 %64.66 %51.29 %
พฤษภาคม17,643.5314,479.8812,325.2011,397.506,359.004,687.0135.40 %56.08 %61.97 %
มิถุนายน15,705.2613,460.9112,119.788,367.016,435.004,357.5046.72 %52.19 %64.05 %
กรกฎาคม14,714.0917,366.4711,195.719,450.006,138.005,691.5035.78 %64.66 %49.16 %
สิงหาคม20,230.0220,211.1811,351.2110,824.506,990.005,697.0046.49 %65.42 %49.81 %
รวม 6 เดือน87,544.9183,109.1474,818.6841,266.5150,432.2226,223.8252.86 %39.32 %64.95 %
รวม 12 เดือน192,523.23178,413.40146,845.18100,220.0288,577.7259,030.3347.94 %50.35 %59.80 %