เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,195.1314,864.7213,138.811.005,107.205,103.2099.99 %65.64 %61.16 %
ตุลาคม11,505.0010,798.3611,949.552,865.606,080.004,752.0075.09 %43.70 %60.23 %
พฤศจิกายน16,976.1314,585.5921,947.543,657.605,048.004,451.2078.45 %65.39 %79.72 %
ธันวาคม14,681.6013,150.1044,553.714,406.403,816.003,816.0069.99 %70.98 %91.44 %
มกราคม14,360.2612,086.0610,883.134,688.003,182.403,048.0067.35 %73.67 %71.99 %
กุมภาพันธ์12,861.3412,268.9513,323.404,328.003,756.755,000.0066.35 %69.38 %62.47 %
มีนาคม14,814.0811,571.2415,474.384,846.404,084.006,304.0067.29 %64.71 %59.26 %
เมษายน12,284.1313,206.0115,014.747,347.204,038.006,304.0040.19 %69.42 %58.01 %
พฤษภาคม12,904.7513,460.7415,321.173,299.203,422.405,672.0074.43 %74.57 %62.98 %
มิถุนายน12,875.6411,929.3415,065.813,816.003,977.604,920.0070.36 %66.66 %67.34 %
กรกฎาคม12,509.6111,765.4314,708.324,049.604,368.005,416.0067.63 %62.87 %63.18 %
สิงหาคม13,052.3520,651.7214,912.606,528.003,288.806,360.0049.99 %84.07 %57.35 %
รวม 6 เดือน82,579.4677,753.78115,796.1419,946.6026,990.3526,170.4075.85 %65.29 %77.40 %
รวม 12 เดือน161,020.02160,338.26206,293.1649,833.0050,169.1561,146.4069.05 %68.71 %70.36 %