เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,145.584,342.894,530.752,923.002,842.003,376.2029.49 %34.56 %25.48 %
ตุลาคม4,202.434,420.943,866.352,631.004,225.002,937.6037.39 %4.43 %24.02 %
พฤศจิกายน3,718.604,043.643,782.411,896.002,812.502,575.5049.01 %30.45 %31.91 %
ธันวาคม3,473.003,680.983,451.601,938.002,082.501,672.8044.20 %43.43 %51.54 %
มกราคม3,725.033,964.133,171.761,786.002,218.501,754.4052.05 %44.04 %44.69 %
กุมภาพันธ์4,371.524,058.513,569.791,780.002,802.001,907.4059.28 %30.96 %46.57 %
มีนาคม4,617.214,691.824,756.853,720.004,575.503,554.7019.43 %2.48 %25.27 %
เมษายน4,475.964,463.874,144.893,465.003,289.503,615.9022.59 %26.31 %12.76 %
พฤษภาคม4,454.244,648.104,426.583,533.004,832.254,324.8020.68 %-3.96 %2.30 %
มิถุนายน4,565.074,751.334,594.002,561.004,493.103,952.5043.90 %5.43 %13.96 %
กรกฎาคม4,435.574,410.324,403.032,947.003,947.403,893.8533.56 %10.50 %11.56 %
สิงหาคม4,265.464,250.234,514.172,920.003,641.403,409.3531.54 %14.32 %24.47 %
รวม 6 เดือน23,636.1624,511.0922,372.6612,954.0016,982.5014,223.9045.19 %30.72 %36.42 %
รวม 12 เดือน50,449.6751,726.7649,212.1832,100.0041,761.6536,975.0036.37 %19.26 %24.87 %