เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,407.804,838.745,246.622,071.001,665.003,200.0061.70 %65.59 %39.01 %
ตุลาคม4,742.644,992.094,590.072,916.802,300.003,232.0038.50 %53.93 %29.59 %
พฤศจิกายน4,737.034,463.184,509.952,099.002,837.002,986.0055.69 %36.44 %33.79 %
ธันวาคม4,445.493,963.704,011.632,177.502,826.002,541.0051.02 %28.70 %36.66 %
มกราคม4,019.784,464.543,691.591,665.002,756.003,033.0058.58 %38.27 %17.84 %
กุมภาพันธ์4,907.204,269.674,138.902,300.002,119.003,050.0053.13 %50.37 %26.31 %
มีนาคม5,509.375,207.655,137.902,547.002,731.002,989.0053.77 %47.56 %41.82 %
เมษายน5,678.384,684.474,880.124,012.303,072.002,959.0029.34 %34.42 %39.37 %
พฤษภาคม4,982.565,136.415,012.012,837.003,731.872,940.0043.06 %27.34 %41.34 %
มิถุนายน5,149.845,182.824,814.172,826.003,670.002,940.0045.12 %29.19 %38.93 %
กรกฎาคม4,958.955,062.364,858.402,674.003,217.004,403.2446.08 %36.45 %9.37 %
สิงหาคม4,695.844,753.905,022.672,471.003,202.004,304.2247.38 %32.64 %14.30 %
รวม 6 เดือน28,259.9426,991.9226,188.7613,229.3014,503.0018,042.0053.19 %46.27 %31.11 %
รวม 12 เดือน59,234.8857,019.5355,914.0330,596.6034,126.8738,577.4648.35 %40.15 %31.01 %