เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,214.375,343.945,306.175,696.008,011.005,280.00-9.24 %-49.91 %0.49 %
ตุลาคม5,362.695,456.444,975.685,662.005,626.004,324.00-5.58 %-3.11 %13.10 %
พฤศจิกายน5,302.035,118.934,923.845,188.004,628.004,360.002.15 %9.59 %11.45 %
ธันวาคม4,693.864,575.164,706.424,548.003,825.003,387.003.11 %16.40 %28.03 %
มกราคม4,995.775,091.484,184.043,622.004,087.003,150.0027.50 %19.73 %24.71 %
กุมภาพันธ์4,941.814,941.814,792.083,880.004,298.003,723.0021.49 %13.03 %22.31 %
มีนาคม6,372.955,799.695,723.136,177.007,019.006,070.003.07 %-21.02 %-6.06 %
เมษายน5,643.185,831.464,937.566,252.006,997.004,622.00-10.79 %-19.99 %6.39 %
พฤษภาคม5,678.595,537.705,363.556,887.006,270.005,779.00-21.28 %-13.22 %-7.75 %
มิถุนายน5,508.135,643.955,535.956,580.006,310.006,493.00-19.46 %-11.80 %-17.29 %
กรกฎาคม5,475.195,489.775,274.065,691.005,538.005,551.00-3.94 %-0.88 %-5.25 %
สิงหาคม5,250.195,362.695,437.045,326.005,604.935,621.00-1.44 %-4.52 %-3.38 %
รวม 6 เดือน30,510.5330,527.7628,888.2328,596.0030,475.0024,224.006.27 %0.17 %16.15 %
รวม 12 เดือน64,438.7664,193.0261,159.5265,509.0068,213.9358,360.00-1.66 %-6.26 %4.58 %