เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,005.774,933.345,057.051,744.001,881.002,478.0065.16 %61.87 %51.00 %
ตุลาคม5,075.245,013.894,738.841,987.001,933.002,432.0060.85 %61.45 %48.68 %
พฤศจิกายน5,057.374,840.284,862.611,892.001,891.001,866.0062.59 %60.93 %61.63 %
ธันวาคม5,390.104,579.994,632.681,681.001,465.002,012.0068.81 %68.01 %56.57 %
มกราคม5,265.034,888.704,473.601,472.001,673.001,665.0072.04 %65.78 %62.78 %
กุมภาพันธ์5,340.034,957.384,936.811,547.001,862.001,887.0071.03 %62.44 %61.78 %
มีนาคม5,959.315,326.865,358.182,228.002,205.002,727.0062.61 %58.61 %49.11 %
เมษายน5,405.614,701.405,199.032,280.002,711.002,407.0057.82 %42.34 %53.70 %
พฤษภาคม9,523.115,486.945,254.772,345.002,452.002,613.0075.38 %55.31 %50.27 %
มิถุนายน6,480.805,151.725,167.191,971.002,262.002,568.0069.59 %56.09 %50.30 %
กรกฎาคม5,668.625,152.055,044.321,977.002,323.002,568.0065.12 %54.91 %49.09 %
สิงหาคม5,170.535,063.065,114.382,148.002,238.002,360.0058.46 %55.80 %53.86 %
รวม 6 เดือน31,133.5429,213.5828,701.5910,323.0010,705.0012,340.0066.84 %63.36 %57.01 %
รวม 12 เดือน69,341.5260,095.6159,839.4623,272.0024,896.0027,583.0066.44 %58.57 %53.90 %