เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,293.8728,468.6929,111.267,607.906,177.9910,895.0074.03 %78.30 %62.57 %
ตุลาคม28,881.2828,984.4325,993.1612,878.5216,427.0011,271.9455.41 %43.32 %56.63 %
พฤศจิกายน27,746.6626,508.8925,573.4412,488.5510,754.3610,393.1854.99 %59.43 %59.36 %
ธันวาคม25,890.0124,136.5023,208.1811,296.8610,248.8210,649.4256.37 %57.54 %54.11 %
มกราคม24,961.6825,993.1621,557.826,622.3310,387.0210,357.2073.47 %60.04 %51.96 %
กุมภาพันธ์29,293.8726,612.0424,496.456,610.009,753.009,358.8877.44 %63.35 %61.79 %
มีนาคม31,047.3830,325.3530,548.026,660.0012,137.669,205.2578.55 %59.98 %69.87 %
เมษายน32,594.5929,912.7630,461.1613,112.1210,591.529,265.2559.77 %64.59 %69.58 %
พฤษภาคม30,737.9432,800.8931,912.7012,077.8510,606.009,210.0060.71 %67.67 %71.14 %
มิถุนายน31,150.5331,150.5330,049.5313,050.9912,039.989,210.0058.10 %61.35 %69.35 %
กรกฎาคม29,500.1730,428.5030,128.118,563.6211,500.009,210.0070.97 %62.21 %69.43 %
สิงหาคม28,365.5528,571.8430,443.046,841.0311,202.009,120.0075.88 %60.79 %70.04 %
รวม 6 เดือน166,067.37160,703.71149,940.3157,504.1663,748.1962,925.6265.37 %60.33 %58.03 %
รวม 12 เดือน349,463.53343,893.58333,482.86117,809.77131,825.35118,146.1266.29 %61.67 %64.57 %