เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,653.185,068.617,187.276,987.08930.008,770.00-23.60 %81.65 %-22.02 %
ตุลาคม5,712.375,143.466,835.317,049.443,728.007,804.00-23.41 %27.52 %-14.17 %
พฤศจิกายน5,686.875,074.667,157.796,929.487,022.007,842.00-21.85 %-38.37 %-9.56 %
ธันวาคม5,023.255,969.816,978.786,141.685,881.007,484.00-22.27 %1.49 %-7.24 %
มกราคม5,207.505,063.776,772.295,638.006,282.006,792.00-8.27 %-24.06 %-0.29 %
กุมภาพันธ์5,174.065,802.526,897.225,693.606,428.007,332.00-10.04 %-10.78 %-6.30 %
มีนาคม5,709.506,998.437,749.617,884.089,079.0010,215.00-38.09 %-29.73 %-31.81 %
เมษายน5,878.626,382.127,542.278,337.569,932.008,671.04-41.83 %-55.62 %-14.97 %
พฤษภาคม6,024.197,335.568,008.808,231.009,911.0011,235.84-36.63 %-35.11 %-40.29 %
มิถุนายน5,355.977,067.187,697.787,972.409,875.0011,093.00-48.85 %-39.73 %-44.11 %
กรกฎาคม5,439.086,398.047,184.547,460.8810,041.0010,534.88-37.17 %-56.94 %-46.63 %
สิงหาคม5,215.566,337.987,236.206,415.009,401.0010,513.88-23.00 %-48.33 %-45.30 %
รวม 6 เดือน32,457.2332,122.8341,828.6638,439.2830,271.0046,024.00-18.43 %5.76 %-10.03 %
รวม 12 เดือน66,080.1572,642.1487,247.8684,740.2088,510.00108,287.64-28.24 %-21.84 %-24.11 %