เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,648.524,684.665,775.905,977.60-27.60 %
ตุลาคม4,614.224,929.806,264.565,813.406,217.40-35.77 %-26.12 %
พฤศจิกายน4,545.604,955.496,144.855,574.005,887.40-35.18 %-18.81 %
ธันวาคม4,511.304,764.645,635.084,952.455,549.20-24.91 %-16.47 %
มกราคม4,912.284,748.305,524.605,260.705,626.70-12.47 %-18.50 %
กุมภาพันธ์5,062.854,948.405,699.605,210.655,111.90-12.58 %-3.30 %
มีนาคม5,326.345,199.546,539.205,941.156,375.00-22.77 %-22.61 %
เมษายน5,111.665,140.566,761.906,482.906,259.43-32.28 %-21.77 %
พฤษภาคม4,871.525,192.106,859.606,844.307,139.17-40.81 %-37.50 %
มิถุนายน4,820.065,247.936,437.106,734.606,634.50-33.55 %-26.42 %
กรกฎาคม4,585.735,158.576,686.406,334.207,116.70-45.81 %-37.96 %
สิงหาคม4,438.865,084.696,193.205,811.906,774.00-39.52 %-33.22 %
รวม 6 เดือน28,294.7729,031.2932,587.1034,370.20-18.39 %
รวม 12 เดือน57,448.9460,054.6870,736.1574,669.00-24.34 %