เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,956.006,360.008,021.01
ตุลาคม8,522.007,461.01
พฤศจิกายน8,094.016,886.997,071.00
ธันวาคม7,173.006,035.996,914.00
มกราคม7,889.006,946.016,717.01
กุมภาพันธ์7,634.226,807.007,002.00
มีนาคม9,816.788,568.008,730.99
เมษายน9,638.008,868.008,123.00
พฤษภาคม9,113.006,769.008,069.00
มิถุนายน9,032.018,251.009,525.00
กรกฎาคม9,586.018,141.009,877.41
สิงหาคม10,628.007,886.0010,396.99
รวม 6 เดือน47,268.2340,497.00
รวม 12 เดือน105,082.0388,980.00