เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,688.47
ตุลาคม5,453.2322.0899.60 %
พฤศจิกายน5,482.6722.0899.60 %
ธันวาคม5,274.2822.0899.58 %
มกราคม5,152.4722.0899.57 %
กุมภาพันธ์5,267.9821.1299.60 %
มีนาคม5,962.79
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน32,319.10
รวม 12 เดือน