เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,842.192,107.282,797.983,877.00-36.41 %
ตุลาคม2,380.922,156.212,800.673,484.003,550.003,005.00-46.33 %-64.64 %-7.30 %
พฤศจิกายน3,383.813,757.782,746.953,445.003,556.003,226.00-1.81 %5.37 %-17.44 %
ธันวาคม2,757.993,142.132,496.713,115.002,819.003,537.00-12.94 %10.28 %-41.67 %
มกราคม2,395.982,051.102,459.673,422.003,830.002,953.00-42.82 %-86.73 %-20.06 %
กุมภาพันธ์1,899.772,382.112,791.913,282.003,383.002,685.00-72.76 %-42.02 %3.83 %
มีนาคม3,614.983,278.512,765.984,056.003,826.004,329.00-12.20 %-16.70 %-56.51 %
เมษายน2,639.252,688.702,754.764,206.004,185.002,336.00-59.36 %-55.65 %15.20 %
พฤษภาคม2,977.582,496.852,856.684,268.004,274.001,814.00-43.34 %-71.18 %36.50 %
มิถุนายน3,588.622,086.252,667.563,776.004,385.002,000.00-5.22 %-110.19 %25.03 %
กรกฎาคม2,578.523,056.142,847.683,615.003,882.003,537.00-40.20 %-27.02 %-24.21 %
สิงหาคม3,162.793,528.052,806.863,343.003,445.003,226.00-5.70 %2.35 %-14.93 %
รวม 6 เดือน15,660.6615,596.6116,093.8920,625.00-31.70 %
รวม 12 เดือน34,222.4032,731.1132,793.4143,889.00-28.25 %