เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน751.72516.73615.595,171.084,170.954,969.23-587.90 %-707.18 %-707.23 %
ตุลาคม685.68664.67719.624,457.854,473.395,314.53-550.14 %-573.02 %-638.52 %
พฤศจิกายน922.70731.37736.854,346.914,781.824,985.75-371.11 %-553.82 %-576.63 %
ธันวาคม1,050.16588.05805.975,292.203,843.124,624.32-403.94 %-553.54 %-473.76 %
มกราคม1,088.81825.52975.865,085.925,241.504,414.47-367.11 %-534.93 %-352.37 %
กุมภาพันธ์1,154.91790.08647.835,155.374,554.614,069.61-346.39 %-476.47 %-528.19 %
มีนาคม1,111.40697.24819.589,167.705,760.674,685.86-724.88 %-726.21 %-471.74 %
เมษายน1,263.29860.05948.675,154.775,753.634,307.57-308.04 %-568.99 %-354.06 %
พฤษภาคม1,307.911,007.30679.866,386.435,203.693,941.88-388.29 %-416.60 %-479.81 %
มิถุนายน1,340.59764.43781.615,803.495,150.863,980.00-332.91 %-573.82 %-409.21 %
กรกฎาคม1,434.32667.74752.155,026.304,526.004,997.43-250.43 %-577.81 %-564.42 %
สิงหาคม1,255.581,225.04756.365,371.995,121.414,454.27-327.85 %-318.06 %-488.91 %
รวม 6 เดือน5,653.984,116.424,501.7229,509.3327,065.3928,377.91-421.92 %-557.50 %-530.38 %
รวม 12 เดือน13,367.079,338.229,239.9566,420.0158,581.6554,744.92-396.89 %-527.33 %-492.48 %