เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,049.004,758.303,794.00
ตุลาคม5,119.385,055.124,167.72
พฤศจิกายน5,654.884,443.123,766.86
ธันวาคม5,884.383,877.023,497.58
มกราคม5,116.324,063.683,965.76
กุมภาพันธ์5,394.784,011.664,094.28
มีนาคม7,230.785,679.365,018.40
เมษายน5,586.365,278.504,590.00
พฤษภาคม5,951.705,287.683,947.00
มิถุนายน6,276.064,222.804,458.42
กรกฎาคม4,941.904,078.984,840.92
สิงหาคม5,264.004,067.004,259.52
รวม 6 เดือน32,218.7426,208.9023,286.20
รวม 12 เดือน67,469.5454,823.2250,400.46