เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,918.531,732.009.72 %
ตุลาคม1,896.901,686.003,462.6911.12 %
พฤศจิกายน1,878.111,481.003,741.7621.14 %
ธันวาคม1,849.621,481.003,536.1419.93 %
มกราคม1,838.171,533.004,152.4216.60 %
กุมภาพันธ์1,898.271,842.004,963.632.96 %
มีนาคม1,994.622,012.004,329.29-0.87 %
เมษายน2,115.301,792.003,936.3815.28 %
พฤษภาคม2,003.941,664.0015,875.3916.96 %
มิถุนายน1,986.261,693.0014,715.4414.76 %
กรกฎาคม1,983.271,550.0012,218.9221.85 %
สิงหาคม1,913.221,069.0044.13 %
รวม 6 เดือน11,279.609,755.0013.52 %
รวม 12 เดือน23,276.2119,535.0016.07 %