เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,596.145,459.56
ตุลาคม3,745.784,286.203,988.74-6.49 %
พฤศจิกายน3,863.714,418.434,222.20-9.28 %
ธันวาคม3,624.254,555.193,804.40-4.97 %
มกราคม3,610.094,640.703,841.94-6.42 %
กุมภาพันธ์3,545.813,729.963,810.89-7.48 %
มีนาคม4,282.684,375.894,423.48-3.29 %
เมษายน3,572.024,014.903,594.53-0.63 %
พฤษภาคม3,623.253,811.354,135.52-14.14 %
มิถุนายน4,102.384,028.471.80 %
กรกฎาคม4,569.305,250.60
สิงหาคม5,252.254,479.08
รวม 6 เดือน21,985.7827,090.04
รวม 12 เดือน