เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,814.813,767.403,829.865,402.005,580.004,542.08-41.61 %-48.11 %-18.60 %
ตุลาคม3,796.823,811.884,735.056,252.004,900.585,009.50-64.66 %-28.56 %-5.80 %
พฤศจิกายน3,726.223,756.054,758.836,531.004,959.574,997.00-75.27 %-32.04 %-5.00 %
ธันวาคม3,694.593,701.714,568.556,570.005,903.534,475.00-77.83 %-59.48 %2.05 %
มกราคม3,665.343,768.074,567.706,402.004,712.724,613.00-74.66 %-25.07 %-0.99 %
กุมภาพันธ์3,790.843,790.844,773.616,065.004,748.104,998.00-59.99 %-25.25 %-4.70 %
มีนาคม3,999.454,041.855,003.808,348.006,162.905,910.50-108.73 %-52.48 %-18.12 %
เมษายน4,218.064,036.604,946.936,125.006,441.555,135.00-45.21 %-59.58 %-3.80 %
พฤษภาคม4,032.524,052.875,006.905,965.005,682.724,843.50-47.92 %-40.21 %3.26 %
มิถุนายน3,986.804,357.795,051.345,713.006,536.584,866.00-43.30 %-50.00 %3.67 %
กรกฎาคม3,594.933,962.984,955.625,978.004,985.055,572.00-66.29 %-25.79 %-12.44 %
สิงหาคม3,483.414,400.734,881.035,560.005,593.704,595.00-59.61 %-27.11 %5.86 %
รวม 6 เดือน22,488.6222,595.9527,233.6037,222.0030,804.5028,634.58-65.51 %-36.33 %-5.14 %
รวม 12 เดือน45,803.7947,448.7757,079.2274,911.0066,207.0059,556.58-63.55 %-39.53 %-4.34 %