เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,511.104,700.533,889.0013.79 %
ตุลาคม4,758.165,393.783,254.003,045.003,125.0031.61 %42.06 %
พฤศจิกายน4,287.855,290.303,094.003,064.002,964.0027.84 %43.97 %
ธันวาคม5,022.285,346.843,279.002,817.002,694.0034.71 %49.62 %
มกราคม4,350.445,930.883,130.002,877.002,847.0028.05 %52.00 %
กุมภาพันธ์4,218.374,883.323,054.003,293.002,765.0027.60 %43.38 %
มีนาคม4,999.515,310.803,701.003,735.003,403.0025.97 %35.92 %
เมษายน4,534.403,677.0018.91 %
พฤษภาคม4,733.813,888.0017.87 %
มิถุนายน4,278.853,527.0017.57 %
กรกฎาคม4,702.543,586.0023.74 %
สิงหาคม4,009.133,040.0024.17 %
รวม 6 เดือน27,148.2031,545.6519,700.0027.44 %
รวม 12 เดือน54,406.4441,119.0024.42 %