เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,900.056,404.00
ตุลาคม7,092.396,931.006,586.007.14 %
พฤศจิกายน6,827.935,451.006,586.003.54 %
ธันวาคม6,323.055,746.006,586.00-4.16 %
มกราคม6,755.805,430.006,586.002.51 %
กุมภาพันธ์6,851.975,627.006,586.003.88 %
มีนาคม7,236.647,255.006,586.008.99 %
เมษายน7,284.737,209.006,586.009.59 %
พฤษภาคม7,501.107,019.006,586.0012.20 %
มิถุนายน7,188.566,557.006,586.008.38 %
กรกฎาคม7,164.526,188.006,586.008.07 %
สิงหาคม7,068.356,586.006,586.006.82 %
รวม 6 เดือน40,751.1935,589.00
รวม 12 เดือน84,195.0976,403.00