เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,459.144,038.924,892.973,519.413,018.383,425.5721.07 %25.27 %29.99 %
ตุลาคม3,916.354,272.714,504.293,036.343,195.822,965.3522.47 %25.20 %34.17 %
พฤศจิกายน3,829.623,995.194,776.952,837.242,839.682,981.6625.91 %28.92 %37.58 %
ธันวาคม3,476.893,399.134,309.272,572.851,905.362,476.1426.00 %43.95 %42.54 %
มกราคม3,849.274,059.014,171.721,850.852,532.861,701.3651.92 %37.60 %59.22 %
กุมภาพันธ์3,970.313,893.614,438.112,405.572,486.352,020.4239.41 %36.14 %54.48 %
มีนาคม4,236.904,351.065,191.973,099.983,555.313,026.5426.83 %18.29 %41.71 %
เมษายน4,017.744,266.044,607.332,718.913,575.713,342.3332.33 %16.18 %27.46 %
พฤษภาคม4,426.134,155.154,777.173,055.114,479.023,809.9030.98 %-7.79 %20.25 %
มิถุนายน4,155.584,867.295,041.413,704.734,528.804,260.3310.85 %6.95 %15.49 %
กรกฎาคม4,741.684,734.513,030.634,106.114,084.0813.40 %13.74 %
สิงหาคม4,676.724,870.392,997.983,674.453,213.4121.43 %34.02 %
รวม 6 เดือน23,501.5823,658.5727,093.3116,222.2615,978.4515,570.5030.97 %32.46 %42.53 %
รวม 12 เดือน50,716.5156,316.0934,829.6039,897.8537,307.0921.33 %33.75 %