เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,476.754,292.286,721.467,408.006,074.005,268.00-113.07 %-41.51 %21.62 %
ตุลาคม3,588.134,382.036,232.276,144.006,580.004,960.00-71.23 %-50.16 %20.41 %
พฤศจิกายน3,843.894,228.736,445.096,419.006,044.005,803.00-66.99 %-42.93 %9.96 %
ธันวาคม3,878.483,871.637,341.206,419.004,470.004,296.00-65.50 %-15.46 %41.48 %
มกราคม4,676.513,617.668,055.766,944.005,919.004,116.00-48.49 %-63.61 %48.91 %
กุมภาพันธ์4,632.373,928.386,228.977,466.005,437.003,879.00-61.17 %-38.40 %37.73 %
มีนาคม4,843.924,458.926,660.076,825.005,912.005,786.00-40.90 %-32.59 %13.12 %
เมษายน5,243.195,783.375,531.408,004.005,065.005,620.00-52.66 %12.42 %-1.60 %
พฤษภาคม6,734.206,143.155,157.317,966.002,491.006,223.00-18.29 %59.45 %-20.66 %
มิถุนายน3,792.656,853.683,733.877,203.002,438.006,262.00-89.92 %64.43 %-67.71 %
กรกฎาคม5,860.587,172.676,577.025,588.002,491.006,926.004.65 %65.27 %-5.31 %
สิงหาคม4,546.716,909.956,326.196,275.002,426.005,776.00-38.01 %64.89 %8.70 %
รวม 6 เดือน24,096.1324,320.7141,024.7540,800.0034,524.0028,322.00-69.32 %-41.95 %30.96 %
รวม 12 เดือน55,117.3861,642.4575,010.6182,661.0055,347.0064,915.00-49.97 %10.21 %13.46 %