เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,883.8312,772.7813,484.005,838.925,304.7154.68 %60.66 %
ตุลาคม12,775.0113,135.0412,509.736,089.614,920.025,379.3552.33 %62.54 %57.00 %
พฤศจิกายน12,676.9012,605.7812,929.514,753.394,799.954,398.3462.50 %61.92 %65.98 %
ธันวาคม12,434.8111,691.2012,246.405,111.113,559.644,645.6658.90 %69.55 %62.07 %
มกราคม12,125.4112,646.3411,545.053,902.403,983.133,301.4067.82 %68.50 %71.40 %
กุมภาพันธ์13,188.6712,642.8912,500.734,521.644,493.594,217.9465.72 %64.46 %66.26 %
มีนาคม13,238.9213,333.6013,327.715,762.025,469.086,576.2556.48 %58.98 %50.66 %
เมษายน14,132.6713,414.4513,430.225,386.945,526.604,612.7361.88 %58.80 %65.65 %
พฤษภาคม13,726.4613,832.6613,944.406,416.416,007.585,682.7753.26 %56.57 %59.25 %
มิถุนายน13,418.7113,314.1413,800.345,711.996,007.585,561.8257.43 %54.88 %59.70 %
กรกฎาคม13,312.8313,269.6113,282.865,020.176,007.585,993.1362.29 %54.73 %54.88 %
สิงหาคม12,856.7213,091.4913,342.064,771.536,007.584,895.3362.89 %54.11 %63.31 %
รวม 6 เดือน76,084.6375,494.0375,215.4230,217.0727,247.4060.28 %63.77 %
รวม 12 เดือน156,770.94155,749.98156,343.0163,286.1360,569.4359.63 %61.26 %