เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,930.898,409.134,500.26
ตุลาคม7,884.518,643.534,265.834,655.744,294.3145.90 %46.14 %
พฤศจิกายน7,715.558,321.234,397.213,922.864,071.4243.01 %52.86 %
ธันวาคม7,567.347,705.933,813.462,921.283,069.6049.61 %62.09 %
มกราคม7,369.148,233.333,032.123,939.833,143.8458.85 %52.15 %
กุมภาพันธ์8,531.708,350.534,253.744,223.393,763.1450.14 %49.42 %
มีนาคม8,614.238,819.335,287.145,531.334,990.1538.62 %37.28 %
เมษายน8,877.934,455.414,917.734,355.7044.61 %
พฤษภาคม9,141.634,525.544,584.975,092.6149.85 %
มิถุนายน8,760.734,977.954,857.744,195.7344.55 %
กรกฎาคม8,731.434,457.633,142.7348.95 %
สิงหาคม8,614.234,752.244,457.633,479.1448.25 %
รวม 6 เดือน46,999.1349,663.6822,842.57
รวม 12 เดือน102,608.9648,098.63