เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,715.12633.0076.69 %
ตุลาคม2,790.80199,280.001,992.001,431.9028.62 %
พฤศจิกายน2,686.731,891.711,891.711,660.5129.59 %
ธันวาคม2,488.07443.001,377.301,400.9044.64 %
มกราคม2,658.351,334.511,334.511,532.4149.80 %
กุมภาพันธ์2,696.201,991.001,115.501,474.2158.63 %
มีนาคม2,847.561,705.711,115.501,751.8060.83 %
เมษายน2,866.481,684.301,115.501,919.5161.08 %
พฤษภาคม2,951.622,106.241,115.501,796.4562.21 %
มิถุนายน2,828.641,602.211,115.501,775.8060.56 %
กรกฎาคม2,819.181,336.201,115.501,827.2260.43 %
สิงหาคม2,781.341,486.891,115.501,778.8259.89 %
รวม 6 เดือน16,035.278,344.0247.96 %
รวม 12 เดือน33,130.0915,037.0254.61 %