เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,787.8013,528.4513,540.005,579.245,395.701,910.0459.53 %60.12 %85.89 %
ตุลาคม13,698.5713,830.0912,209.175,275.195,543.195,948.7461.49 %59.92 %51.28 %
พฤศจิกายน13,181.9613,011.3613,094.645,285.485,370.004,508.0759.90 %58.73 %65.57 %
ธันวาคม12,238.4111,676.6911,858.494,551.233,942.003,641.4962.81 %66.24 %69.29 %
มกราคม12,121.4712,530.5311,485.194,092.414,133.003,682.0266.24 %67.02 %67.94 %
กุมภาพันธ์12,983.5112,711.1612,376.104,031.494,177.004,038.8768.95 %67.14 %67.37 %
มีนาคม14,051.7614,696.2714,472.195,581.496,327.005,990.9760.28 %56.95 %58.60 %
เมษายน15,539.6615,258.6614,099.775,802.316,794.005,273.9162.66 %55.47 %62.60 %
พฤษภาคม15,715.8015,460.2515,123.116,879.677,259.006,203.6456.22 %53.05 %58.98 %
มิถุนายน14,374.8615,714.6214,394.666,114.816,912.005,702.8257.46 %56.02 %60.38 %
กรกฎาคม14,262.1015,562.0114,006.695,152.966,749.205,221.6763.87 %56.63 %62.72 %
สิงหาคม13,226.4214,435.0314,405.505,080.535,854.944,935.6461.59 %59.44 %65.74 %
รวม 6 เดือน78,011.7277,288.2874,563.5928,815.0428,560.8923,729.2363.06 %63.05 %68.18 %
รวม 12 เดือน165,182.32168,415.12161,065.5163,426.8168,457.0357,057.8861.60 %59.35 %64.57 %