เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,367.5721,585.9721,146.2115,858.9916,540.0018,321.0022.14 %23.38 %13.36 %
ตุลาคม20,623.3621,879.3919,703.5817,513.0016,582.0016,964.0015.08 %24.21 %13.90 %
พฤศจิกายน20,187.5920,892.2520,292.6017,345.0016,706.9913,815.0014.08 %20.03 %31.92 %
ธันวาคม19,251.5718,327.4318,714.8717,959.0014,187.0013,752.006.71 %22.59 %26.52 %
มกราคม19,103.2219,922.9217,033.5814,235.0013,472.0012,315.0025.48 %32.38 %27.70 %
กุมภาพันธ์20,360.0220,270.7018,598.8213,374.0115,532.0014,207.9934.31 %23.38 %23.61 %
มีนาคม21,692.6723,738.5222,125.6119,515.0018,867.0019,046.0010.04 %20.52 %13.92 %
เมษายน24,469.4923,747.4920,650.1718,548.0017,559.0015,347.0024.20 %26.06 %25.68 %
พฤษภาคม24,368.4324,246.1022,573.0318,366.0018,117.9920,094.0024.63 %25.27 %10.98 %
มิถุนายน23,560.9824,154.8922,461.9419,709.9920,750.0018,906.0016.34 %14.10 %15.83 %
กรกฎาคม23,958.6024,031.6321,695.3721,695.9922,027.0019,545.009.44 %8.34 %9.91 %
สิงหาคม22,005.4522,699.0322,149.0415,662.0018,849.0116,824.0028.83 %16.96 %24.04 %
รวม 6 เดือน119,893.33122,878.66115,489.6696,285.0093,019.9989,374.9919.69 %24.30 %22.61 %
รวม 12 เดือน259,948.95265,496.32247,144.82209,781.98209,189.99199,136.9919.30 %21.21 %19.42 %