เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,055.994,080.704,080.706,587.00-61.42 %
ตุลาคม4,619.624,594.994,594.995,067.005,562.005,515.00-9.68 %-21.04 %-20.02 %
พฤศจิกายน4,377.664,331.994,331.996,251.005,760.005,616.00-42.79 %-32.96 %-29.64 %
ธันวาคม3,874.673,828.263,828.266,493.006,485.006,327.00-67.58 %-69.40 %-65.27 %
มกราคม4,461.914,378.914,378.917,669.007,523.006,861.00-71.88 %-71.80 %-56.68 %
กุมภาพันธ์4,314.994,179.394,179.217,669.007,787.007,123.00-77.73 %-86.32 %-70.44 %
มีนาคม4,707.164,636.094,623.477,714.007,874.007,215.00-63.88 %-69.84 %-56.05 %
เมษายน4,271.484,288.044,287.246,585.006,653.006,506.00-54.16 %-55.15 %-51.75 %
พฤษภาคม4,512.284,735.074,680.246,488.006,680.006,816.00-43.79 %-41.08 %-45.63 %
มิถุนายน4,592.374,897.794,994.426,803.006,905.00-48.14 %-40.98 %
กรกฎาคม4,726.954,254.516,287.006,315.00-33.00 %-48.43 %
สิงหาคม4,578.724,536.846,605.006,253.00-44.25 %-37.83 %
รวม 6 เดือน25,704.8425,394.2425,394.0638,029.00-49.76 %
รวม 12 เดือน53,093.8052,742.58